Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa
ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa pamumuhay
ng pamilya?
a. hindi matutugunan ang pangunahing
pangangailangan ng pamilya
b. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan
c. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mga anak
d. lahat ay maaaring mangyari

2

Answers

2015-11-25T00:30:12+08:00
D. lahat ay maaring mangyari....

0
2015-11-25T00:31:00+08:00
D.lahat at maaaring mangyari
0