Answers

2015-11-25T22:14:18+08:00


Ang DALIT ay isang uyri ng maikling tulang Pilipino, na naglalaman ng apat (4) na linya na may walong (8) pantig (syllables) ang kada isang linya, at ito'y nagmula pa sa Espanya, at ginamit ito ng mga friars (mga paring Espanyol) noong panahon para palaganapin ang Katolisismo sa ating bansa.

Habang ang ELEHIYA naman ay isang tulang nagpapahayag ng damdamin o kaya'y paggunita sa isang taong sumakabilang-buhay na or kaya'y namayapa na.

7 3 7