Answers

2015-11-26T00:12:13+08:00

LEADERSHIP ---> means Pamumuno, ito ay kapwa isang pagtuklas sa larangan ng pananaliksik at ganundin praktikal. Ang impluwensya ay isang abilidad ng isang tao para makuha ang kooperasyon ng ibang sa pamamagitan ng panghihikayat o kaya'y kontrol sa ibang tao.
0