Mga Idols' PasagoT neto h.

Q1.Paano ba isasabuhay ng isang t ao angkanyang mga pagpapahalaga?Ano ang nag uudoy sa kanya upang gawin ang isang ang isang pasya at kilos tungo sa isasabuhay na mga halaga?

Q2.Nag maktol ang dalawang taong gulang na si Abish nang paliguan siya ng kanyang ina.Sa patuloy na pamimilit ng kanyang ina nagalit siya kaya't pinagtatapon niya ang kanyang mga laruan...


E.S.P. Quick Answer plsss

1

Answers

2015-12-04T21:02:47+08:00
Ans.Q1. sa lahat ng nilalangĀ  dito sa mundo bukod tanging tao lang ang syang may kakayang magmahal . kapag ang isang tao nagmahal matoto itong magpapahalaga sa kanyang palidĀ  at ito ang naging daan kung kayat naisasabuhay niya ito.
0