Answers

2015-11-26T18:39:11+08:00
Ang renaissance na nagpasimula sa italya na naganap noong 1350. Isa itong kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyang diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa greece at rome. napalitan ito ng makaagham na pag-iisip mula sa mga pamahiin. Masasabing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon.
Ang malayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kaniyang ideya at pananaw sa buhay kaya nagsimula ang pagbabago sa sining at agham. Nariyan din ang pagtuklas ng maraming bagay sa kapaligiran, pagkakaroon ng maraming imbensyon na nagpalakas sa mga industriya at kalakalan, at ang pagkakaroon ng pagbabago sa pananaw ng relihiyon at politika.
Ang renaissance ang nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebolusyong komersiyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya.
3 4 3