PLEASE DO THIS ASAP


2. Ang ama at ina ay (sukli) (benepaktib)_______ ng tunay na paggalang at pagmamahal ng anak

3. Ang wastong paggabay ng magulang ay (tuwa) (kusatib)________ ng mga bata

4. (Laban) (gamit) _________ mo sa masasama ang mabuting kalooban

5. Ang pamilyang may mabuting kalooban ay (bigay) (benepaktib)_________ ng gantimpala

6. (Lugod) (kusatib) _______ ng panginoon ang taimtim nilang dasal

8. Ang naparatangan ay (tanggol) (benepaktib)_______ ni tatay

9. Ang pamilyang walang bahay ay (gawa) (benepaktib) ______ nila ng bahay

10. (Diwang) (kusatib) __________ mg pamilya ang pagkakaroon ng bahay

ASAP
(Pleaseee)

1

Answers

2015-11-28T23:36:51+08:00

2.sukli
3.tuwa
4.laban
5.bigay
6.lugod
8.tanggol
0