Answers

2015-11-27T19:56:02+08:00
MGA SALIK SA PAGLAKAS NG EUROPE
Pumasok ang Europe sa panahon ng pang-ekonomiyang pag-unlad pagdating ng ika-11 siglo. Ang panahong ito ay kinakitaan ng mga kaganapan tulad ng rebolusyonng agrikultura, pag-unlad sa kalakalan, pagkabuo ng mga pamayanan, at paglakas ng gitnang uri. Ang pagtanggap ng isang bagong doktrinang merkantilismo ay nagbigay rin ng kapangyarihan sa estado. Ang pagbabago sa konsepto ng monarkiya at ang paglaks ng simbahan ay nag-bigay daan sa pagkabuo ng mga nation-state sa Europe na maghuhudyat sa paglakas ntio
Sa kabuuan, ang paglakas ng Europe ay dahil sa mahahalagang salik - ang pag-angat ng bourgeoisie, pag-iral ng merkantilismo, at ang pagtatag ng pambansang monarkiya. Mahalaga rin ang papel na ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europe.

1 4 1