Answers

2015-12-10T20:38:38+08:00
Ang Jainismo ay isang relihiyon na sobrang legalista, dahil ang daan sa kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng asetismo o pagtanggi sa sarili. Walang kalayaan sa relihiyong ito at ang tanging mga pangunahing batas ay ang “Limang Dakilang Panata,” ang pagtanggi sa:    1) pagpatay sa mga nabubuhay na bagay,   2) pagsisinungaling,     3) pagiging gahaman,    4) kasiyahang sekswal at   5) pagkahumaling sa mga bagay sa sanlibutan. 
1 5 1