Answers

2015-11-30T09:05:18+08:00
Ang Hinduismo ang nananaig na relihiyon ng subkontinenteng Indiano. Ang Hinduismo ay kinabibilangan ng ShaivismoVaishnavismoat Śrauta at iba pa. Sa ibang mga pagsasanay at pilosopiya, ang Hinduismo ay kinabiblangan ng isang malawak na spektrum ng mga batas at preskripsiyonng mga "pang-araw araw na moralidad" batay sa karmadharma, at iba pang mga norm ng lipunan. Ang Hinduismo ay isang konglomerasyon ng natatanging mga pananaw na intelektuwal o pilosopikal sa halip na isang hindi mababagong karaniwang hanay ng mga paniniwala
0
2015-11-30T13:15:21+08:00
Hinduismo ang pangunahing relihiyon sa india na mga aryan ang unang tribong sumampalataya sa rehiliyong ito.Naniniwala sila sa mga diyos diyosan na mula sa iba't ibang likha ng kalikasan ,subalit ang kanilang paniniwala ay napalitan nang pagsamba kay Brahma. veda ang banal na kasulatan ng mga hindu na nagmula pa sa panahon ng mga Aryan. tinuturo ng Veda kung papaano magkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ang tao. Ginagalang ng Hinduismo ang indibwal na pagsamba, mayroon silang mga altar at nagpupunta rin sila sa mga banal na lugar ~^O^~
0