Answers

2015-12-01T20:18:59+08:00
Ang Nasyonalismo ay nanggaling sa salitang 'nasyon' na ikatawagan sa samahan o pangkat ng mga taong may iisang mithiin at layunin sa buhay at pinagbubuklod ng iisang lahi, wika, relihiyon, kaugalian at tradisyon. Ito'y tumutukoy sa isang kilusan na nagpapakita sila nang katapatan sa kanilang baya, hindi lang sa pinuno.

0
2015-12-04T18:22:24+08:00
NASYONALISMO- damdaming at paniniwalang makabayan na nag uugat sa pagmamahal sa isang bansa o estadong kinabibilangan. REBOLUSYONG INDUSTRIYAL-transpormasyon o pagbabago sa aspektong agrikultural,at industriya sa mga bansa sa europe at united states noong 1700-1800 at pinalitan ang mga gawaing manwal ng mga bagong makinarya. WHITE MAN'S BURDEN- paniniwala na tungkulin ng mga europeo at kanilang mga inapo na panaigin ang kanilang maunlad na kabihasnan sa mga katutubo na kaniang nasakop. KAPITALISMO-sistema kung saan namumuhunan ng kanyang salapi ang isang tao upang magkaroon ng tubo o interes.
0