Ano ang populasyon growth ?bakit mahalag na malaman at masuri ito?

ang population growth rate ay ang bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon.mahalagang malaman at masuri ito dahil para alam mo kung kakasya pa ba tayo yun lang inisip ko lang kasi kaya ok lang kung hindi niyo na intindihan ^^

#carolanne^^

1

Answers

2015-12-01T21:22:03+08:00
ITO AY BIGLANG PAGBILIS NG PAGDAMI NG TAO.........UPANG HINDI TAU SOSOBRA O SISISKIP .................... PAGSIKIP KASI MARAMING TAO ANG MAMATAY........YUN LANG 143

0