Answers

The Brainliest Answer!
2015-12-02T18:21:43+08:00
Mohandas Gandhi
Noong 1919, sinumulan ni Gandhi ang kilusan para sa sariling pamamahala sa pamamagitan ng mapayapang paraan ng pakikibaka, pagpapaunlad ng sariling produkto at pagtatanggal sa pinakamababang uri ng caste. Hinikayat rin niya ang mga hindu na magwelga batay sa simulain ng Satyagraha o pagpapakita ng mahinahon at hindi marahas na di-pagsunod sa lahat ng nais na ipatupad ng pamahalaang British.Ipinag-utos niya ang di pagtangkilik ng mga produkto ng British na dinadala sa bansa. Ipinag-utos din niya na ang damit na kanilang susuotin ay yari lamang sa tela na kanila mismong hinabi. Kanya ring pinanawagan ang di pagbayad ng buwis. Maraming naging taga sunod sa Gandhi. Simple ang naging pamamaraan niya ng panghikayat ng mga tagasunod. Paulit-ulit lamang niyang hinihikayat ang mga Hindu sa ipagmalaki ang kanilang sariling kultura.

Yan na! :)))
1 5 1