Answers

2015-12-03T11:02:08+08:00
Mapaglupid ng buhangin - sinungaling
Hawak sa ilong - sunudsunuran 
Kaibigang karnal - matalik na kaibigan 
0