Answers

2015-12-04T08:47:57+08:00

-à Pinahina ng Repormasyon ang impluwensya sa pulitik ng simbahan Katoliko Romano. Dahil ditto hinayaang maging Malaya ang ilan sa mga bansa.


-à Sa ilang aspeto, pinalaks ng repormasyon amg pamumuno ng mga hari at nakakuha sila ng malaking pag-aari mula sa simbahan.


-à Ngunit ang Repormasyon ay nakatulong din upang umusbong muli ang demokrasya. Ang Protestantismo ay nagpalakas sa tungkulin ng mga tao sa simbahan lalo na ang mga tagasunod ni Calvin.


-à Ang Protestantismo ay nagpalakas din sa tinatawag na gitnang uri(middle class).


-à Ilan sa mga gitnang uri ang nagkamit ng yaman mula sa mga nakuhang pag-aaring lupa ng simbahan.


-à Ang Calvinism ay nagpalakas sa mga hanapbuhay ng mga negosyante, naghikayat ng pagtitipid at tamang kita.


-à Ang Repormasyon ay nakatulong upang patatagin at paunlarin ang mga relihiyosong kalakaran sa buong Europa. Binigyang lakas nito ang interes sa relihiyon na nanghihina na noong Gitnang Panahon.


-à Pagdating na Ika-17 siglo, marami sa kanila ang naniniwalang hindi nila maaaring pilitin ang sinuman na tanggapin ang kaisipan na hindi naman tugma sa sariling paniniwala at pananampalataya sa isang tao.2 3 2