Answers

2016-02-17T17:36:44+08:00
Nelson Mandela: Bayani ng Africa 

Ang tinutukoy na kalayaan ni Nelson Mandela sa kanyang talumpati ay ang kalayan ng kanilang bansa. Kalayaan sa pansariling pamamahala o demokrasya. Maituturing na isang malaking tagumpay para sa mga mamamayan ng isang bansa ang mapagkalooban ng kalayaang political, kalayaang pulili ng lider  kalayaang hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Bahagi rin ng kalayaang pinupunto ng kanyang talumpati ay ang pagiging malaya sa tinatawag na diskriminasyon , ibig sabihin may pantay- pantay na kalayaan ang bawat isang mamamayan ng Timog Africa, itim man o Puti ang kulay ng balat.

Ang mga mamamayan ng Timog Africa ay pinagkaitan ng pansariling kalayaan nakakulong ang mga ito sa rehas ng diskriminasyon at limitasyon. Kaya naman masasabing isang malaking tagumpay ang nakamit nila.


Walang katumbas na bagay ang maihahambing sa halaga ng kalayaang tinutukoy ni Mandela,  kaya naman masasabi natin na ito ay buong tapang at buong bangis nilang ipinaglaban. Itinuturing ni Mandela na ang pagkamit ng kalayaang ito ay ang simula ng paghilom ng mga sugat na iniwan ng masalimuot na nakaraan .

Ibig sabihin ay panahon na para ang mamamayan ng Timog Africa ay tumayo sa sarili nilang mga paa upang bumuo ng panibagong bayan na kung saan ay malaya ang lahat  sa kumpleto, makatarungan, at panghabambuhay na kapayapaan. Kapayapaan na maihahalintulad mo sa malayang paglalakd sa daan na walang takot sa bawat puso, karapatan sa pagkakaroon ng dignidad – isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa.

Hindi nagging madali ang tinahak na landas ng mga mamamayan ng Timog Africa upang makamit ang tinutukoy niyang kasarinlan, isang masalimuot at nakatatakot na landas ang kanilang nalagpasan upang makamit ang inaasam na kalayaan. Ang mga pangarap nilang tila walang katuparan naging makatotohanan at kanila ng nararanasan.

Bahagi rin ng talumpati, ang pangangako ni Mandela sa mga kababayan na pangalagaang mabuti ang natamasang kasarinlan.  Malaking bahagi ng talumpating ito, ay ang taos pusong pasasalamat ni ni Mandela at ng buong mamamayan ng Timog Africa sa mga nagging bahagi ng kanilang pagtahak patungo sa inaasam na kalayaan.

Pinasasalamatan ang pagpunta ng bawat isa  upang angkinin, kasama ang mamamayan ng aming bansa, ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan, at para sa dignidad. At ang pagpapakita ng pag-asa sa patuloy na suporta sakanilang laban na ipagpapatuloy ang pagharap sa mga pagsubok sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi, at demokrasya. 
23 4 23