Answers

2015-12-08T00:20:56+08:00

Ang PAG-AANTAS ay ang pagraranggong pang akademiko na sinasangguni ng kolehiyo o unibersidad matapos ang pagsusulit o kaya matapos makumpleto ang isang kurso ng pag-aaral, o kaya'y sinasangguni bilang isang parangal sa isang sikat o kaya'y kapita-pitagang tao.
0