Answers

2015-12-07T22:18:13+08:00
Ang Bolunterismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay pagbibigay ng sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ito ay marami ding katawagan tulad ng Bayanihan, Damayan, Kawanggawa o bahaginan. 
Mayroong benepisyo ang pagsasagawa ng Bolunterismo 
1. Nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay naglilingkod. 
2. Nagkakaroon siya ng personal na paglago. 
3. Nagkakaroon siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan. 
4. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba. 
5. Nagkakaroon siya ng panahon na higit na makilala hindi lamang ang iba kundi pati na ang kanyang sarili.

Sa pakikilahok a boluntarismo dapat Makita ang 3 T’s

1. Time (Panahon) - Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito lumipas hindi na ito maibabalik. Sabi nga sa isang

2. Talent (Talento) - Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento at ito ay iyong magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng bawat isa. Ang paggamit ng iyong talento ay makatutulong hindi lamang sa iba kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili.

3. Treasure (Kayamanan) - Maaring ang unang sasabihin ng iba ay wala akong pera, mahirap lang kami, wala akong maitutulong, ngunit sa pagbibigay hindi tinitingnan ang laki nito sapagkat gaano man ito kaliit ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ito ng buong puso para sa nangangailangan

0