Answers

2015-12-07T20:51:30+08:00
1. Nagbibilang ng poste - walang gawa o trabaho
Siya'y iniwan ng kanyang asawa sapagkat siya'y nagbibilang ng poste.
2. Magmamahabang dulang - mag-aasawa
Nagulat ang kanyang mga magulang nang kanyang sabihin na sya'y magmamahabang dulang na.
3. 
Makabagbag damdamin - nakakalungkot
Makabagbag damdamin na hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang na siya'y mag-asawa.
4. 
Kabunguguang balikat - kaibigan
Binisita nya ang kanyang kabunguguang balikat upang ibalita na sya'y may asawa na.
5. 
Naniningalang pugad - nanliligaw
Naalala nya pa noon ang panahon na naniningalang pugad pa siya sa kaniyang asawa.
0