Answers

2015-12-07T21:06:34+08:00
                                                                                                              Halimbawa:
1. Hindi maaaring sabihin na ikaw ay humahagulgol kung humihikbi ka lamang.

Kung iaantas natin ang mga sumusunod na salitang magkakatulad sa kahulugan na magkaiba naman sa tindi o digri ng nais ipahayag, ganito ang magiging ayos nila.

Hikbi → nguyngoy → iyak → hagulgol

2. Pansinin ang salitang hinango sa texto na may pagkakatulad sa kahulugan, ngunit nagkakaiba sa tindi o digri ng pagpapahayag.

Ganito ang magiging ayos kung iaantas ito.

a. pagkawala → pagkaubos → pagkasaid
b. nasira → nawasak

Pagsasanay:
1. Makatutulong kaya ang paggamit ng mga salita ayon sa tindi ng ipinahahayag upang lubusang mahikayat ang isang tao sa isang argumento? Ipaliwanag.

2. ilagay sa mga baitang o antas ang mga sumusunod na salita ayon sa tindi ng damdaming ipinahahayag.
a. galit, inis, poot suklam
b. hinagpis, lungkot, lumbay, pighati, dalamhati

3. Iranggo ang mga sumusunod na parirala o sugnay ayon sa tindi ng ipinahahayag.

Halimbawa:
Pagpapatindi ng salitang “gutom”
a. Kumakalam ang sikmura
b. Hayuk na kayok
c. Nagugutom

Sagot: c → a → b

3.1 Pagpapatindi ng salitang “masaya”
a. Lumulutang sa alapaap
b. naiiyak sa tuwa
c. nag-uumapaw ang puso sa galak
d. walang pagsidlan ang puso sa tuwa
e. maaari nang mamatay dahil sa kaligayahan

sagot: ? → ? → ? → ? →?

3.2 Pagpapatindi ng salitang “mahal”
a. gusto kita
b. crush kita
c. type kita
d. sinasamba kita
e. mahal kita                                                                                                                                                          
0