Answers

2015-12-07T22:19:47+08:00

JEW  ---> ito ang tawag sa miyembro ng mga tao at pamayananag kultural na ang tradisyunal na relihiyon ay JUDAISM, at kung saan binabakas nila ang kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng sinaunang taong Hebreyo ng Israel patungo kay Abraham.

Habang ang ZIONISM naman, ito'y isang Jewish nationalist movement na kung saan ang layunin nito ay ang makagawaat makapagsuporta ng isang estado ng Jewish national sa Palestine, ang sinaunang lugar ng mga Jews na kung saan ang tawag nila rito sa salitang Hebreyo ay "ERETZ YISAR'EL" na ang kahulugan ay "The land of Israel" o Ang Lupa ng Israel".

0
2015-12-09T15:13:42+08:00
Jew-Someone whose religion is judaism,who is descended from jewish people,or who participates in the Culture surrounding Judaism.
Zionism-Political support for the creation and development of a jewish homeland in Israel.
0