Answers

2015-12-09T20:41:50+08:00
Transcript of Ang tilamsik ng sining...kapayapaanAlam mo ba na...
may tinatawag na pamaksa at pantulong na pangungusap?
Sagutin ang mga gabay na tanong
Ang tilamsik ng sining...kapayapaan
1.) Pamaksang pangungusap
Lahat ng talata ay may pangunahing ideya. Ito ang nagbibigay ng pahiwatig 
tungkol saan ang pag-unawa sa talata. Ipinahahayag ito sa pamamagitan ng 
isang pangungusap na tuwirang natutukoy kung ano ang pag-uusapan sa buong 
talata.
Halimbawa:
Tayo ngayon ay nalalagay sa gitna ng krisis pampolitika
.
Ang ating mga mambabatas 
ay nasasangkot sa mga katiwalian. Katunayan maraming kaso ang nakahain sa 
Ombudsman. Gayundin naman kani-kaniyang turuan ang bawat isa kung sino 
talaga ang may kasalanan.Ang pangungusap na may salungguhit ay ang pamaksang pangungusap. Ang 
sumunod na mga pangungusap ay may pantulong na pangungusap na nag-bibigay ng detalye sa ipinahahayag ng pamaksang pangungusap.
2.) . Pantulong na Pangungusap
Ito ang mga pangungusap na nagbibigay ng paliwanag o detalye sa isinasaad ng 
pamaksang pangungusap.
May mga paraan ng pagbibigay ng detalye sa pamaksang pangungusap. Naririto 
ang ilan:
a. Gumamit ng mga impormasyon na maaaring mapatotohanan.
Halimbawa:
Pamaksang Pangungusap: Nanganganib lumubog ang Kalakhang Maynila sa darating
na 2020.
Mga Detalyeng Mapatotohanan: Tuwing umuulan binabaha na ang Maynila.
b. Gumamit ng mga istadistika.
Halimbawa:
Pamaksa: Ang ekonomiya ng bansa’y unti-unti nang bumubuti.
Pantulong: Sa nakaraang buwan, umakyat ng dalawang puntos limang bahagdan ang Gross Domestic Product ng ating bansa.
c. Gumamit ng mga halimbawa
Halimbawa:
Pamaksa: Maraming kabataan ang nalululong sa iba’t ibang bisyo.
Pantulong: Ang ilan sa mga ito’y paninigarilyo, pagsusugal, at paggamit ng bawal 
na gamot.
1. Tungkol saan ang tekstong iyong binasa? Patunayan.
2. Anong kaisipan ang ipinahahatid nito sa mambabasa? Ipaliwanag.
3. Anong estilo ang ginamit ng may-akda para mailahad niya ang ginamit na argumento?
4. Alin sa mga argumento niya ang iyong sinasang-ayunan o di-sinasang-ayunan? 
Bakit?
5. Anong uri ng teksto ang iyong binasa? Tukuyin sa mga bahagi ng akda ang 
magpapakilala rito. Paano ito naiiba sa iba pang uri ng mga tekstong nabasa mo 
na?


7 3 7