Answers

2015-12-09T22:33:48+08:00

Ang ibig sabihin ng CHECK and BALANCE ---> ito'y isang sistema na parte ng ating konstitusyon. Iginagarantiya nito na walang parte ng pamahalaan ang magiging mas malakas kumpara sa iba.Halimbawa, ang sanga ng lehislatura (legislative branch) ay siyang in-charge sa paggawa ng mga batas. Ang sanga naman ng ehekutibo (executive branch) --> sila naman ang may karapatang tanggihan ang anumang ginawang batas, kaya naman medyo mahirap para sa legislative branch na magpasa ng batas.Ang sanga naman ng hudisyal (judicial branch) ay pwede ring magsabi na ang batas ay isang labag sa saligang-batas (unconstitutional), kaya naman sinisiguro nito na hindi ito maipasa bilang isang batas,Ang sanga ng lehislatura ay maaari ring magtanggal ng presidente o kaya ng hukom (judge) na hindi ginagawa ang kanilang trabaho ng mahusay.Ang sanga naman ng Ehekutibo ---> sila yung nag-a-appoint ng mga hukom, habang ang sanga ng lehislatibo ay sila yung nag-aapruba sa mga pinili ng sanga ng ehekutibo.Kaya naman, ang mga sangang ito ay ginagamit ang "check and balance" sa bawat isa para nang sa ganun wala ni isa mang sanga ang magkakaroon ng mas malakas na pwersa kumpara sa iba.In short, pantay-pantay sila ng power over the other. Kumbaga, no one overpowers the other 2 branches.
0