Answers

2015-12-10T17:06:12+08:00
Biblically speaking, ang Kaharian ay tinatawag ding Iglesia. Ang tunay na Iglesia o ang tunay na Kaharian lamang ang pwedeng makagawa na maipangaral ang evangelio o ang salita ng Dios sa buong sanglibutan gaya ng nakasulat sa MATEO 24:14 " At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas."
5 3 5
The Brainliest Answer!
2015-12-12T19:46:08+08:00
Ang kaharian ay tahanan ng hari at reyna , meron ring mga kawal dito
 at mga alalay ng mga mas nakakataas na posesyon...
5 3 5