Answers

2015-12-12T10:08:55+08:00
Sinasabi na ang talinghaga ay isang panlupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumamit ang Panginoong Hesus ng mga talinghaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kuwento ay mas madaling matandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala at mayaman ito sa kahulugan. Ang Talinghaga ay karaniwang ginagamit ng mga Hudyo sa pagtuturo. Sa isang punto ng ministeryo ni Hesus, gumamit Siya ng maraming mga paghahalintulad ng mga pangkaraniwang bagay sa kanyang pagtuturo na pamilyar sa lahat ng tao gaya ng asin, tinapay, tupa at iba pa na ang kahulugan ay napakalinaw. May yugto naman ng Kanyang ministeryo na nagumpisa Siyang magturo sa pamamagitan lamang ng mga talinghaga. 
1 5 1