Answers

2015-12-12T16:48:45+08:00
Augustus ang tawag nila Kay Octavian
0
2015-12-13T10:18:47+08:00
Ang bumumuo sa second triumvirate ay sina Octavia,Mark Anthony at Marcus Lepidus. Ang Augustus ay nangangahulugang kapita-pitagan na iginawat kay Octavian bilang isang hindi pangkaraniwan.
0