Answers

2015-12-16T17:28:33+08:00

Iba't Ibang Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko 
1.      Asimilasyon - kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / d, l, r, s, t /, ang                            panlaping pang- ay nagiging pan-. Ito ay nagiging pam- nama kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / b, p /.

Paalala: Nananatilinng pang- kapag ang kasunod na tunog ay mga katinig na / k,               m, n, ng, w, y / o patinig ( a, e, I, o, u ). Nilalagyan ng gitling ( - )  kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig.      
 Halimbawa:                       
Pang + lunas = panglunas - panlunas                       
Pang = baon = pangbaon - pambaon                       
 Pang + kulay = pangkulay                       
Pang + isahan = pang - isahan 

2.      Pagkakaltas - sa pagbabagong ito, may nawawalang ponema sa loob ng                             salita
Halimbawa:                 
Sunod + in = sunodin - sundin                 
Takip + an = takipan - takpan                 
Dala + han = dalahan - dalhan 

3.      Maypalit - may mga ponemang napapalitan o nagbabago sa pagbuo ng salita. Nagaganap ang pagpapalitan ng /r/ at /d/ kapag ang /d/ ay nasa pagitan ng dalawang patinig.
Halimbawa :                 
Ma + dami = madami - marami                 
Bakod + bakudan - bakuran 

4.      Pagpapaikli ng salita - Pagpapaikli at pagpapabilis ng pagbigkas ng salita.
Halimbawa :                 
Hinatay ka =  Tayka - teka                 
Tayo na = Tayna - tena, tana                 
Wikain mo = Ikamo - kamo                 
Wika ko = ikako - kako                
1 5 1
thanks for the answer
hi i need boyfriend