Answers

2015-12-19T14:21:48+08:00
Transcript of Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang PinaglilingkuranUsok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran
ni: Gordon Fillman
Isinalin ni Pat V. Villafuerte

Kurdish, Persian, Iraqi, Amerikano, at Ashkenazic Israeli Jews- mga kapitbahay ng nagsasalita

Perez- inaakalang kumakatawan sa mga sekular, cosmopolitan, mapayapang mamamayan sa
mundo na nangangahulugan na magtatanggol ng proseso ng kapayapaan sa Israel.

Netanyahu- mamamahala sa mga Israel, upang ang kanilang kawalang-galang ay mawala.

Ashkenazim- kinatawan ng mga nakapag-aral na esraelitas

Europeong Hudyo 

Aprikano 

Asyano

Afro-Asian (a.k.a Sephardic, Oriental, Eastern, at Mizrachi ) Jews 

Paula Ben-Gurion- asawa ng Unang Kataas-taasang Ministro ng Israel

Tauhan
Naganap ang kwento noong Banal na Araw sa Jerusalem
Panahon
Nang mapapunta ang kanilang usapan sa mga Persiano, sinabi ng kilala sa akademiko na ang mga Persiano ang pinakamasama sa lahat, at alam ito ng lahat ng tao.
Reaksyon
Bunga
Sa Israel naganap ang kwento partikular sa kabisera nito na ang Jerusalem
Lugar
Panimulang Pangyayari
Tao laban sa Tao
Suliranin
Damdamin
Itinanggi ng pangunahing tauhan ang paratang sa mga Persiano. At siya ay nagsimula ng tumalakay tungkol sa paglilingkod ng iba’t ibang mga lahi tulad ng mga Afro-Asian Jews, na kung saan tinalakay niya kung ano ang kinalabasan ng botohan ng mga Israelitas kay Netanyahu. May mga nasumagot ng masigla kay Netanyahu at mayroon din namang nagalit, kasama si Perez, na siya namang ikinasama ng loob sa kanya ng iba pang mga tao.

Sunod naman niyang tinalakay ang edukasyon, na may lumalabas na paboritismo sa paghahanap ng mabuting paaralan at pagtanggap ng mga tao sa pamantasan at programang propesyonal.

Tinalakay niya uli ang mga Afro-Asian Jews sa paksa namang pagsisilbi, na ang mga mga tagapaglingkod sa lipunan ay kinagagalit ang pagpapasakitan sa kanila ng kanilang mga pinagsisilbihan na nakgdudulot ng kasiraan ng kanilang mga loob.

“Mataas at katamtamang uri
ng tao, maipagmataas, at mapag-uri, iyan ang pinakamasama.”

Di kapani-paniwalang Argumento:
“Mga Persian: sila ang pinakamasama.”

7. Anong kultura ng mga Israeli ang katulad sa ating bansa? Tukuyin at paghambingin
ito.
Ang bansang Israel ay kilala sa pagiging relihiyoso, kaya nga tinawag ito na “Bansa ng mga Hudyo”, dahil dito nakapaloob ang Jerusalem na siya namang kinikilalang lugar na kung saan ipinanganak si Jesus. At katulad nating mga Pilipino malaking parte ang relihiyon sa ating buhay , malaki ang paniniwala natin sa diyos na siya namang ikinapoareho natin sa mga Israeli.

Damdamin
4. Anong kaisipan ang inilahad ng akdang binasa? Isulat ang kaisipan at detalye sa
loob ng concentric circles. 

Kaisipan: Pagkawala ng balanse sa komunidad
Ang pinaglilingkuran ay mahilig maging secular at magpasakit sa harap ng mga relihiyosong mga taga subay-bay
Ang pinaglilingkuran ay mahilig maging mataas na consumer.
5. Anong kultura ng mga Israeli ang tinatalakay sa sanaysay? Patunayan.
Natalakay sa sanaysay ang sistema ng botohan ng mga Israeli, At para palawakin pa ito, Ito ang mga karagdagang impormasyon. Ang tawag sa namumuno sa kanila’ y Punong Ministro o Knessent. Ang sistema ng botohan nila’ y sa pamamagitan ng kanilang partylist na kinabibilingan kung sino ang nais ihalal ng kanilang institusyon habang sa pangkat ng ultra-religious ang kanilang punong lingkod ang kakatawan sa kanila. Apat nataon ang termino ng mga mahahalal pero kung nais ng Punong Ministro na maghalalan agad o pahabain ang kanilang termino, pinahihintulutan ito.
6. Magsaliksik ng iba pang mga kultura ng mga Israeli.

8. Anong uri ng sanaysay ang iyong binasa? Ibigay ang mga katangian nito.
Sulating Pormal o Maanyo

Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Naglalaman ito ng mahahalagang. 

Ang sanaysay na aming tinalakay ay masasabi namin na isang uri ng pormal na sanaysay. Dahil maayos ang pagkakasulat Nito at hindi lamang mga salitang basta basta ang ginamit dito. Gumamit rin ng mga malalalim na salita ang nagsulat ng nasabing sanaysay. 
Kurdish
Iraqi
Persians
Benjamin Netanyahu
Paula Ben-Gurion
Amerikano
Shimon Peres
Ashkenazim
Aprikano
Afro-Asians
Europeong Hudyo
Resolusyon
Naging maliwanag sa lahat kung ano ang masama at hindi, kung ano ang dapat at di dapat, sinabi pa nga ng may akda sa dulo na “Mataas at katamtamang uri ng tao, maipagmataas, at mapag-uri, iyan ang pinakamasama.”

10. Ibigay ang kaibahan ng iyong sanaysay na binasa sa iba pang uri ng mga akdang
pampanitikan.
Masasabi namin, na sobrang kakaiba ang tekstong ito sa iba pa naming nabasa, dahil una sa lahat, ang hirap nitong maintindihan, di katulad ng iba na kahit isang beses mo lang basahin ay tatatak na agad sa iyong isipin. 

9. Isa-isahin ang mga elemento na ginamit sa sanaysay. Talakayin ito.


48 4 48