Answers

2015-12-21T13:09:54+08:00
Kung ang sinuman ay nagdala ng isang akusasyon ng krimen sa harap ng mga nakatatanda at hindi niya ito napatunayan, siya ay papatayin kung ang inakusa niya ay isang kasalanang may parusang kamatayan.Kung ang sinuman ay nagnakaw ng pag-aari ng isang templo o korte, siya ay papatayin. Ang tumanggap ng ninakaw na bagay mula sa kanya ay papatayin rin.Kung ang sinuman ay nagsasagawa ng marahas na pagnanakaw at nahuli, siya ay papatayin.Kung sinaktan ng anak na lalake ang kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay puputulin.Kung binulag ng isang tao ang mata ng isa pang tao, ang kanyang mata ay bubulagin rin.Kung ang isang tao ay bumungi sa isa, siya ay bubungiin rin.Kung binali ng isang tao ang buto ng isa pang tao, ang kanyang buto ay babaliin rin.Kung sinaktan ng isang malayang tao ang katawan ng isa pang malayang tao, siya ay magbabayad ng 10 shekel sa salapi.tama ba?ito lang kasi ang alam ko eh  
sana makatulong

0