Answers

2015-12-21T09:07:30+08:00
Paghahanap ng Bagong Rutang Pangkalakalan
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Paglulunsad ng mga Krusada
Inilunsad mula 1096 hanggang 1273 dahil sa panawagan ni 
Pope Urban II
sa mga 
Kristiyanong kabalyero
Layunin ay mabawi ang 
Jerusalem
-----> banal na lupain ng mga Kristiyano na nasakop ng mga Muslim 
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Paglalakbay ni Marco Polo
Marco Polo

Anak ni Niccolo, isang mangangalakal mula sa Veniece, Italy.
1260
- naglakabay ang mag-ama kasama si Matteo, kapatid ni Niccolo, patungong Silangan 
Paglalakbay ni Marco Polo
1265
- nakarating ng China na pinamumunuan ni Kublai Khan ng Imperyong Mongol

- naging magkaibigan sina Kublai Khan at Marco Polo; binigyan ng pagkakataong maglingkod sa pamahalaan; nasaksihan ang karangyaan at kagandahan ng kabihasanang Tsino; namangha sa kultura, mga gawaing panrelihiyon, at masaganang likas na yaman ng bansa
Paglalakbay ni Marco Polo
1295 
- bumalik sina Marco Polo sa Europe 

1298
- nagtungo sa Venice nang sumiklab ang dimaan sa pagitan ng Venice at Genoa; nabihag at napakulongs i Marco Polo; ikinuwento ang kanyang paglalakbay sa kapwa bilanggong si Rustichello
The Travels of Marco Polo 
- tungkol sa kagandahan at karangyaan ng China at iba pang lugar sa Asya na narating ni Marco Polo
Ika-14 hanggang Ika-15 siglo
- Nasakop ng mga Seljuk Turk ang malaking bahagi ng silangang rehiyon ng Mediterranean kabilang ang 
Constantinople
---- (Istanbul) tulay sa pagitan ng Asya at Europe

Nakontrol nila ang mga rutang pangkalakalan mula Asya patungo sa Europe
Monopolyo ng Italian
Isinara ang mga sinaunang pangkalakalan
Tanging ang mga mangangalakal sa ilang lungsod-estado sa Italy ang pinahihintulutang makipagkalakalan
Mga mangangalakal mula sa Veniece, Genoa, at Florence ay pinahintulutang mamili sa mga daungan
Pagtaas ng Presyo ng mga Bilihin
Bunga ng monopolyong Italian
Mga mangangalakal mula Italy ay nagdala ng mga produktong Asyano mula sa Constantinople atbp sentro ng kalakalan patungong Portugal, Spain, France, Netherlands
Ipinagbili ng mga Italian ang mga produktong Asyano sa mataas na halaga
Paghahanap ng Bagong Ruta
Ninais ng iba pang bansa sa Europe na masira ang monopolyo ng Italian
Naghangad ang Portugal, Spain, England, France, at Netherlandsng ibang ruta patungo sa India at China
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Panahon ng Paggalugad at Pagtuklas
Nagsimula noong 1450 at nagtapos noong 1650;
Tumutukoy sa panahon kung kailan nagsimulang maglakbay ang mga Europeo upang tumuklas ng mga bagong lupain at bagong rutang pangkalakalan;

Nagkaroon ng ideya ang mga Europeo na sakupin ang mga bansang narating upang mapakinabangan ang likas na yaman;

Nagbigay daan sa is pang mahalagang yugto sa kasaysayang Asyano - ang koloniyalismo at imperyalismong Kanluranin
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Panahon ng Paggalugad at Pagtuklas
Prinsipe Henry (Portugal)
- Lalo pang sumigla dulot ng pag-unlad sa sistema ng paglalayag
- Nagpatayo nga navigation school sa Sagres Point
- Tinipon ang mga pinakamahuhusay na cartographer 
- Pinaunlad ang mga kagamitan sa paglalayag
Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtungo ng mga Kanluranin sa Asya
Panahon ng Paggalugad at Pagtuklas
Bartolomeu Dias
- narating ang dulo ng Africa noong 1488; tinawag itong 
Cape of Good Hope 
bilang tanda ng mataas na pag-asang makamit nila ang layuning makatuklas ng mga bagong lupain
1 1 1