Answers

2015-12-25T15:37:32+08:00
Pasensya na po. Di ko po kasi masyadong naintindihan ang sinasabi nyo. But I tried my best. ☺ 

Talatang Naglalahad – Ito ay talatang nagpapaliwanag, nagbibigay-katuturannagpapaliwanag, nagbibigay-katuturan at pakahuluganat pakahulugan.
Talatang Naglalarawan – Layunin ngng talatang ito ang ipamalas sa bumabasatalatang ito ang ipamalas sa bumabasa o nakikinig ang isango nakikinig ang isang larawan salarawan sa kabuuan sa hangad na ipinakitangkabuuan sa hangad na ipinakitang isang bagay ay naiiba sa mga katuladisang bagay ay naiiba sa mga katulad nito.nito.
Talatang Nagsasalaysay – Ito ay talatang nagsasaad ng pangyayarinagsasaad ng pangyayari oo karanasankaranasan upang makapagbigay ngupang makapagbigay ng damdamin sadamdamin sa mamababasa.mamababasa.
 Talatang Nangangatwiran –  May layuninlayunin ang talatang ito naang talatang ito na patunayan sa tulongpatunayan sa tulong mga katibayan o katwiran angmga katibayan o katwiran ang katotohanan ng isang palagay okatotohanan ng isang palagay o proposisyon.

0