Answers

2015-12-27T23:00:34+08:00

Ang dahilan ng implasyon (inflation) ay ang walang tigil na pagtaas ng heneral na lebel ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo, na may relasyon sa pagdami ng pera, na nagreresulta sa pagbaba o pagkawala ng halaga ng pera (loss of currency value). 


1 5 1
thank you
You're welcome. :)
it helps a lot
Great to know! :)