Answers

2015-12-27T22:27:23+08:00
Ang UNEQUAL TREATIES ----> ito ay yung mga kasunduan na nauso sa China noong 1902, na kung saan ayon sa kasaysayan ng China, ito ay mga serye ng treaties o kaya'y mga kasunduan na kung saan ang China ay pwersahang isuko ang marami nitong teritoryo at soberanyang karapatan. Ang mga ito'y napagkasunduan (negotiated) noong ika-19 siglo at maagang parte ng 20th century sa pagitan ng China at ng mga banyagang imperialistang pwersa, lalo na ng Great Britain, France, Germany, Estados Unidos, Russia, at Japan.
0