Answers

2015-12-28T21:01:28+08:00
2015-12-29T00:28:46+08:00

Ang ibig sabihin ng DIPA sa English ay FATHOMS.

Ang 1 fathom ay katumbas ng 1.8288 na metro (meters)

Ang Dipa o Fathom ---> ay isang unit ng haba na katumbas ng 6 feet (approximately 1.8 meters), usually ginagamit ito sa pagsusukat ng lalim ng tubig

0