Answers

2016-01-02T13:07:53+08:00
Tagapagganap (Ehekutibo)
Ang ehekutibo ay ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginawang sangay lehislatibo.

Tagapagbatas (Lehislatibo)
Ang isang tagapagbatas o lehislatura ay isang asembliyang pang-pamahalaan kasama angkapangyarihang magpatibay ng mga batas.

Hukuman (Hudisyal)
Binubuo ito ng Kataastaasang Hukuman, Hukuman ng mga Apela at iba pang mababang hukuman. Sa ilalim ng doktrina ngpaghihiwalay ng mga kapangyarihan, ang hudikatura ay hindi maaaring gumawa o magpatupadng batas, na nasa pananagutan ng tagapagbatas at tagapagpaganap, ngunit sa halip, kungmayroon isang pagtatalo, binibigyan ito ng kahulugan at nilalapat ang batas sa mgakatotohanan ng bawat kaso.
2 5 2
I hope it helped ☺♥
thank you so much...
your welcome ♥☺
Ang galing nyo po :O
lol