Answers

2016-01-03T19:18:14+08:00
1. Ano ang ginawa ni Padre Florentino sa bangkay ni Simoun?
2. Ano ang naging reaksyon ni Padre sa ipinagtapat ni Simoun?
3. Masasabi mo bang karapat-dapat lamang na mamatay si Simoun sa ganoong paraan?
4. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng padre, tutulungan mo bang hindi mahuli si Simoun o hindi? Bakit?
5. Ano ang mensahe na dala ng kabanata?
0