What is the mean of tributo?
what is tributo?
ano ang kanilang pang kabuhayan?

2
Pagbabayad ng buwis at ito ay nasa anyong salapi o produkto tulad ng palay,manok,tela at iba pa.Ang halaga ng buwis na ibinabayad ay walong reales ngunit noong 1851, ito ay ginawang 12 reales.Noong 1884, tinanggal ang pangongolekta ng buwis at ang pinalit ay cedula .Ang lahat ng mamamayan na may gulang na 18 taon pataas ay linakailangang magbayad ng cedula.

Answers

2014-07-06T18:32:57+08:00
Ang buwis na sinisingil ng mga encomendia sa mga mamamayan
0
2014-07-06T18:35:43+08:00
Pagbabayad ng buwis

minsan ang ibinabayad nila ay kanilang produkto imbis na salapi
0