Answers

2016-01-05T20:29:47+08:00
Mga Panandang Kohesyong Leksikal Halimbawa Mga Tanong Tanong #1 Tanong #2 Tanong #3 Pag-uuit sa salita Kasalungat O 
Antonim Kasingkahulugan O
Sinonim Mga Uri ng Panandang Leksikal - Muling paggamit ng 
parehong salita sa loob ng 
pahayag - Tumutukoy sa mga salita o parirala 
na may magkatulad na kahulugan na 
nakapaloob sa pangungusap. -Tumutukoy sa mga salita o parirala 
na may kabaligtarang kahulugan sa 
kapwa nakapaloob sa pangungusap. Mahalaga sa tao ang edukasyon. 
0