Answers

2016-01-07T09:19:03+08:00
Pra sa akin kung ikaw sa lupa ay mapag mataas at para sa yo ay ikaw na ang pinaka magaling peeo sa langit ikaw ay ikaw ang oinaka mababa dahil sa iyong ugali..
kung ikaw sa lupa ay mapag kumbaba at tumutulong sa nangangailangan at isa kang humble sa langit ikaw ay mataas dahil sa iyong katangian.
0
2016-01-12T21:57:00+08:00
Hi, kapatid, ah ganito iyon; yung sina sabing Ang nauuna ay mahuhuli at ang nahuhuli ay ang mauuna ang tinutukoy don na ang nauuna ay mahuhuli yun yong mga Jews o mga hudyo dahil sila sana ang pinili ng diyos para maging maligtas o makapasok sa langit kaya lang pagdating ni Jesus Christ hindi nila siya tinanggap sa halip kanilang itinakwil siya at ngayon yung nahuhuli ay ang mauuna, ang tinutokoy dito ay ang mga hentil o Gentiles ngayon yon Gentiles hindi pa yon sila nakasamba sa Dios na makapangyarihan sa lahat pero mas mauuna pa silang naniniwala kay Jesus Christ at sa gayon sila ay makakatanggap ng kaligtasan at nakasulat din yun sa Bible sa John 3:16 na "For God so  love the world that he gave his only beggoten son that who so ever believe in him shall not perish but  have everlasting life" so kung babasahin natin at maiintindihan ang buong new testament or even in the old testament ma iimagehe mo yong Itinakwil lang siya at inaalimura at inaalipusta , yan ang isang bahagi ng konteksto sa biblia, Hope that it worth something to you , Salamat.
 
0