Answers

2016-01-07T13:24:04+08:00
ANAPORA
• Kung makita mo si MIKA ,sabihin mi lamang na gusto ko SIYANG makausap.
•Si RITA'Y nakapagturo sa paaralan bayan diyan SIYA nakilala ng iyong anak.

0