Answers

  • Brainly User
2016-01-07T08:52:22+08:00
Mga Katangian ng Bourgeosie:

1)  nabibilang sa panggitnang uri ng lipunan 
2)  malikhain - dahil sila ay mga artisano at sa pamamagitan ng katangiang ito ay nakagawa ng mga produkto na kanilang binebenta sa pamilihan
3)  mayaman - may sariling kapital at masalaping mga negosyante bagamat sila ay hindi nabibilang sa maharlikang lipunan
4)  malaya - hindi nakadepende ang kanilang yaman sa sisteman piyudalismo kung kaya't sila ay hind mga alipin ng mga panginoon ng lupa o magma-mar-ari ng mga lupa.
5) masipag - sapagkat lagi silang nasa pamilihan upang pagyamanin ang pangangalaka sa industriyang kinabibilangan
6) propesyonal at edukado - kinabibilangan ng mga banker, artisano, edukadong manunulat, at mga malalayang mangangalaka o negosyante.
7) maimpluwensiya - ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan at pananalapi upang isulong ang reporma sa pamahalaan at pagbabagong pampulitika at panlipunan.
8)  tagasuporta ng hari sa paghahanda sa digmaan sa pamamagitan ng pagtutustos sa pondong kakailanganin sa digmaan.
9)  may malayang kaisipan para sa pagkakapantay-pantay ng mamamayan sa anumang antas ng lipunan. 
0