Ang pahayag na "ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli "ay nangangahulugang
a. kung sino ang naunang dumating ay siya rin ang unang aalis.
b.lahat ay may pantay-pantay na karapatan ayon sa napg-usapan
c.ang nahuhuli kadalasan ang unang umalis
d.mahalaga ang oras sa paggawa

1

Answers

2016-01-07T21:10:19+08:00
Ang sagot ko ay ang letrang b. Sa aking pananaw, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay na pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Kung ikaw man noon ay na sa ilalim, sa buhay hindi parating ganoon. Ikaw ay makakayahan na makaalis sa iyong kinalalagyan marahil ang paminsan-minsan "ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli".
2 4 2