Answers

2016-01-24T14:33:24+08:00
-Sedula
-income tax
-buwis sa negosyo
-buwis sa paghahanapbuhay
- buwis sa minana
-tiyakang buwis
- buwis sa libangan
-buwis mula sa selyong pandokumento
- buwis mula sa interes ng salaping nakalagak sa Bangko
- buwis sa taripa
-VAT o value added tax
-EVAT o expanded value added tax
-real estate property tax
-motor vehicle tax
0