Answers

2016-01-12T13:07:33+08:00
D. Estilo -Paraan kung paano ipinapahayag ng awtor ang kanyang sarili Paghatol Paglinang ng sariling hatol at mga kadahilanang pansuporta rito A. Pagbasa para sa 
Pangunahing Ideya Mga Istratehiya sa Pagtukoy ng Pangunahing Ideya B. Pagkilala sa mga Detalye Sa paglinang ng pangunahing ideya ng isang talata, kinukunsidera ng isang manunulat ang mga detalye.

Dalawang uri ng Detalye:
Mga detalye na tumutulong sa pagtukoy sa punto ng awtor
Mga detalye na nagsisilbi lamang na palamuti upang makapagdagdag ng interes sa mga mambabasa C. Paghahambing, Paghihinuha, Pagbibigay ng Konklusyon at Paghatol Mga kailangan sa Pakikilahok sa Binabasa
-Tukuyin ang pangunahing ideya
- Pagsasala sa detalye
- Sundin ang kaisipan ng awtor
- Alamin ang pagkakaugnayan ng 
pangungusap Paghihinuha Pagkuha ng hudyat mula sa mga pahayag
Pag-uugnay ng mga hudyat sa nalalamang bagay Mga Kasanayan 
sa Pagbasa at Pagsulat Aralin 14 IDEYA 
“Ang mga bagay na iyong sinusulat ay repleksiyon ng kung sino ka sa ilalim ng iyong balat” -Inaayos ang bawat talata ayon sa iisang paksa

-Maraming suporta ngunit isa lang ang paksa
-PANGUNAHING PAKSA=PANGUNAHING IDEYA

-Tatlong uri ng paglalahad ng ideya:
Panimula


Gitna 


Wakas Pagtukoy sa Pangunahing Ideya at Tiyak na Detalye

PANGUNAHING IDEYA=LAHATANG PAKSA
TIYAK NA DETALYE=SUPORTA
Pagtukoy sa Paksa (tungkol saan)

Mag-usisa habang nagbabasa 
Detalye- ibig pahayag
Talata- naglalahad ng pangunahing ideya Pasaklaw na Talata
PANGUNAHING IDEYA PABUOD NA TALATA
Pangunahing Ideya Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye
-mahalagang matukoy ang mga detalyeng sumusuporta sa puntong nais ipahayag ng awtor Istratehiyang magagamit upang matukoy ang mga mahahalagang detalye na sumusuporta sa punto ng awtor Tukuyin kung paano nagkaka-ugnay ang mga detalyeng ito sa pangunahing ideya
Tukuyin kung ito ba ay sumusuporta sa pangunahing ideya o ito ay isang palamuti lamang Aproksimasyon ng mga Detalyeng may kaugnayan sa Bilang - may ilang talata na nilalahukan ng mga detalyeng may kaugnayan sa bilang- inilalahad ito upang suportahan ang pangunahing ideya

-ang pagtatantiya o aproksimasyon ng mga detalye ay isang istratehiyang ginagamit dito Mga Dapat Gawin sa Malalimang Pag-unawa - Higitan ang inilalahad na teksto
- Suriin ang pagkakaugnayan
- Makabuo ng sariling pagkukuro Paghahambing Pagkukumpara sa mga aytem
Pag-alam sa pagkakatulad at pagkakaiba Mga Istratehiya - Pagtukoy sa mahalagang katangian
- Alamin ang pagkakatulad
- Alamin ang pagkakaiba Mga Istratehiya - Anong iminumungkahi ng 
awtor?
- Anong nabasa mo?
- Anong nais ipahayag? Paggawa ng Konklusyon paglinang ng konklusyon sa binasa
batay sa mga hinuha at paghahambing
pagkuha sa pagkakahulugan ng mga bagay Istratehiya - Anong pangkalahatang ideya ang mabubuo ko? Mga istratehiya - sang-ayon ba ako o hindi? Bakit?
- Totoo, mabuti o makatarungan ba ang inilarawang kilos?
- Wasto ba ang impormasyong inilahad?
-Maayos ba at organisado ang mga talata? Writer's Guide and Index to English 1. Depelopment ng mga ideya
2. Kalidad ng Tunog
3. Elementong Biswal
4. Mga Pangungusap
5. Mga Salita
6. Imahen
7. Tayutay 
8. Alusyong Literari E. Tono at Mood Ang tono ay ang paraan ng manunulat upang iparamdam ang kanyang nadarama samantalang ang mood ay ang damdaming ipinadarama.
Full transcript
0