Answers

2016-01-12T16:17:08+08:00
Payak:
1.Mapagmahal ang aking ina.
2.Ang mga magulang ay may dakilang hangarin para sa kaniyang pamilya.

tamblan:
1.magpasalamat sa Diyos sa ipinagkaloob niyang magulang natin at sana'y maging karapat-dapat tayo para sa kanila.
2.maraming pamilya ang nakararanas ng suliranin;marami ang umaasang patuloy silang maging matatag.

hugnayan:
1. ang magulang ay mahalaga kaya mahalin natin sila nang lubos.
2. Kapag disiplanado tayo, labis silang natutuwa.

0