Kasingkahulugan ng
1. Kaaya-aya
2. gumigiit
3. napalugmok
4. pangagatal
5. naumid
6. nagtanan
7. tinugis
8. dinaluhong
9. balakid
10. bakolMGA PAGPIPILIAN

a. tumakas
b. napipi
c. hinabol
d. kalugod-lugod
e. napahandusay
f. malaking basket
g. sumisiksik
h. panginginig
i. malaking kahon
j. sinalakay

1

Answers

2016-01-12T19:05:33+08:00
1. d
2. b
3. e.
4. h
5. g
6. a
7. j
8. c
9. i
10. f
3 4 3
THANK YOU SO MUCH. Ibigay ay kahulugan ng sumusunod na mga salita.

1. bisyo
2. kabigha-bighani-
3. malalantik
4. kundiman
5. pahapay-hapay
6. sakristiya
7. indulhensiya
8. pagsikdo
9. ulumbayan
10. mapalabok
post mo ulit hahaha
can you please answer it? T_T Ms Mabygnzlsmcn?
1. luho
2.kaakit akit 3.makakapal 4.