Answers

2016-01-12T19:24:48+08:00
Ang reduccion ay pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng prayle upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritwal.Ito din ang naging batayan din sa pagtatag ng Pueblo.
(Ang pueblo ay ang pamahalaang pambayan na tinatag ng mga español)
70 4 70