Answers

2016-01-13T11:48:53+08:00
Ang Komentaryo ay ang lugar sa Wikipedia kung saan maaaring humiling ang sinumang tagagamit ng karagdagang pananaw o opinyon tungkol sa nilalaman ng mga artikulo, mga patakaran at panuntunan ng Wikipedia, o sa ugali ng sinumang tagagamit. Maaaring gamitin ito sa proseso ng pag-abot ng mas malawakang usapan at/o konsenso o pangkalahatang kasunduan tungkol sa anumang isyu.Tandaan lang po na hindi maaaring gamitin ang Komentaryo para sa mga sumusunod na bagay:Panlalait sa kapwa-tagagamitMga usapan sa pagbubura ng artikulo o talaksan (maaaring gamitin ang mga artikulong buburahin o ang mga larawan at midyang buburahin)Konsultasyon (maaaring gamitin ang Konsultasyon)Pangkalahatang usapan (maaaring gamitin ang Kapihan)Mga paksang hindi umaayon sa sakop ng prosesong ito (off-topic)Proseso ng paghiling[baguhin ang batayan]Maaaring humiling ng komentaryo gamit ang sumusunod na paraan:Lumikha ng subpahina para sa bagay na nais pag-komentaryuhan. Halimbawa, kung nais mong pag-usapan ang nilalaman ng artikulong Keso, ang pangalan ng subpahina ay [[Wikipedia:Komentaryo/Keso]].Mag-iwan ng paunang salita sa kung bakit nararapat na pag-usapan ang nais mong pag-komentaryuhan. Tandaan na dapat umaayon sa walang pinapanigang pananaw (NPOV) ang paunang salita.Ihayag ang hiniling na komentaryo sa Kapihan o sa anumang nararapat na lugar.
0