Answers

2016-01-13T22:17:54+08:00

Ang kahalagahan ng Human Development Index (HDI) ay ang mga sumusunod:

Ito ay mga pinagsama-samang ng estatistika ng inaasahang buhay (life expectancy), edukasyon, at pati na rin ng kita (income per capita indicators) na siyang ginagamit na batayan ng pagbibigay ng ranggo (rank) sa mga bansa sa 4 na tiers (level) ng pagpapaunlad ng sangkatauhan (human development.)

Ayon sa estatistika, ang isang bansa ay uniiskor ng mas mataas na HDI kapag ang life expectancy mula sa kapanganakan sy mas mahaba, tapos ang peryodo ng edukasyon as mas mahaba rin, at ang income per capita ay mas mataas din.

Ang HDI ay isang buod na sukatan (summary measure) ng karaniwang nakakamit sa susi ng sukat ng kaunlaran ng sangkatauhan (human development) gaya ng mga sumusunod:

1. Mahaba at masiglang buhay o kaya'y pamumuhay

2. May kaalaman at nabubuhay ayon sa desenteng pamamaraan.

2 5 2