Answers

  • Brainly User
2016-01-13T23:45:37+08:00
Article 3, Section 13 (Tagalog):

"Lahat ng mga tao, maliban sa nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetual kapag matibay ang ebidensiya ng pagkakasala, bago mahatulan ay dapat mapyansiyahan ng sapat na pyador (bail)o maaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaring itadhana ng batas. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa piyansiya kahit na suspendidio ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus.  Hindi dapat kailanganin ang malabis na piyansa."

In short, Section 13 is about "The right to bail and against excessive bail".
0