Answers

2016-01-14T22:44:28+08:00
Mahalaga ang papel ng heorapiya kung bakit ang Africa ang huling pinasok at huling nahati-hati ng mga Kanluraning bansa.  Tinawag ito ng mga Kanluranin na dark continent dahil hindi nila ito nagalugad kaagad.  Nanatiling limitado ang kaalaman ng mga bansang Kanluranin tungkol sa kontinenteng ito hanggang noong ika-19 na siglo.   Ang pinakamainit at pinakamaulang bahagi ng Africa ay yaong malapit sa equator.  Matatagpuan  dito ang rainforest o isang uri ng kagubatan  kung saan sagana ang ulan at ang mga puno ay malalaki, matataas, at may mayayabong na dahon.  Sa hangganan ng rainforest ay ang savanna, isang bukas at malawak na grassland o damuhan na may mga puno.  Sa grassland sa hilaga ng equator matatagpuan ang rehiyon ng Sudan.  Sa bandang hilaga naman ng rehiyon ng Sudan makikita ang Sahara, ang pinakamalaki at pinakamalawak na disyerto sa daigdig.  Ang Sahara na malaki pa sa Europe ay hindi natitirhan maliban sa mga oasis nito.  Ang oasis ay lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop.  Tanging sa oasis lamang may mga maliliit na pamayanan sa Sahara.  Hiwa-hiwalay at kalat-kalat ang mga kultura at kabihasnang sumibol at namayani sa malawak na kontinente ng Africa
1 1 1